Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Miljöpartiet’ Category

essingeledenJag bor i Sundbyberg och jobbar i Uppsala. Det går självklart att pendla med buss, tunnelbana och tåg men det skulle ta minst tre timmar varje dag. Men dessvärre måste jag ha bil då och då i tjänsten. Därtill har jag en nackskada som gör att jag inte orkar bära tungt eller ska anstränga nacken med väskor längre sträckor. Så bilen är helt enkelt nödvändig för mig.

 

Tack och lov behöver jag inte åka in Stockholm särskilt ofta men de gånger jag gör det så är det i tjänsten, och alternativet att åka kollektiv fungerar inte eftersom jag då ska hämta eller lämna tunga saker.

Varje gång lider jag med alla som måste passera sträckan Solna till Västberga oftast ännu längre. Det är en sträcka som alltid har köbildning i rusningstrafik. Jag tänker då på alla stackars yrkeschaufförer, jag tänker på alla funktionshindrade som är beroende av färdtjänst och jag tänker på alla stressade familjer som ska handla och hinna hem till barnen. Hur påverkar dessa bilköer deras psyke, tålamod och ork som de behöver för sina anhöriga, i hemmet och på jobbet?

Därtill tänker jag på miljön. Hur bra är det att tiotusentals bilister som måste ta bilen står där dag ut och dag in och sprutar ut avgaser över Stockholm? Hur påverkar det innerskärgården och våra grönområden? Hur påverkar det alla barn, allergiker och äldre med hjärt- och andningsbesvär?

Det här är sånt som ger mig huvudbry och gör att jag vill fortsätta verka politiskt och ta strid för att Förbifarten börjar byggas nu!

Samtidigt ger det mig ännu mer huvudbry över hur ni Miljöpartister helt kan blunda för dessa frågeställningar. Hur kan ni påstå er vara för miljön när ni i åratal har stoppat bygget av Förbifart Stockholm? Hur kan ni ens påstå er värna era medmänniskors väl och ve? Eller tänker ni att alla ska gå eller cykla i fem timmar till och från jobbet med ert förslag om arbetstidsförkortning?

Annonser

Read Full Post »

I augusti blev det klart att förvaltningschefen för kompetens och arbetsmarknadsförvaltningen ska sluta vid årsskiftet. Sedan dess har vi inte hört ett ord om eventuell ersättare eller om processen framåt. Det har givetvis skapat oro hos personalen och chefen som slutar börjar känna sig stressad över vem hon ska överlämna till.

Men så för ca 1,5 vecka sen blev jag uppringd av ordföranden för kompetens och arbetsmarknadsnämnden. Jag fick då veta att vi skulle få träffa den tilltänkta chefen. Den tilltänkta??? Och att vi, d v s ordförande och jag, skulle få träffa henne dagen därpå kl 15. Alltså, för det första har man först legat på latsidan och inte gjort något, sen kommer man på att det är bråttom och då förväntas vi fritidspolitiker och ytterst ansvariga lägga allt annat åt sidan och komma springandes. Vilket jag inte kunde – då jag ju har ett jobb som oftast binder mig mellan 9-17. Som tur va så lyckades vi se till att någon ifrån oss kunde vara med och träffa denna tilltänkta chef. Min mycket duktiga M-kollega Jenny Segeljakt som också har erfarenhet av rekrytering ställde upp. Vad som då framkom under intervjun är att den tilltänkta inte ens hade sökt tjänsten och att tjänsten inte har utlyst varesig internt eller externt. Vänta lite nu – luktar det inte lite väl illa här? Månne det vara nepotism eller något annat unket? Eller är det bara brist på kontroll och ledarskap?

Alltså vad är det för ledarskap vi har i den här kommunen och i kompetens och arbetsmarknadsnämnden? Som för det första inte tar en chefsrekrytering på större allvar och för det andra sköter en rekrytering helt regelvidrigt? Det är dags att lämna över ledarskapet till kommunens största parti, d v s Moderaterna!!!

Hur som helst är detta inget förfarande vi kan ställa oss bakom så vi skrev ihop följande som vi lämnade in till nämnden i veckan. Det ska bli spännande och se vad det får för resultat, men framförallt är det viktigt att detta leder till att rekryteringar och personalfrågor framledes sköts korrekt och professionellt.

GÖR OM OCH GÖR RÄTT I REKRYTERINGEN AV NY FÖRVALTNINGSCHEF

(KAN 111124, Ledamotsinitiativ)

Hanteringen av rekryteringen av ny förvaltningschef har mycket kvar att önska. Under föregående vecka gavs vi möjlighet att träffa den tilltänka chefen. Det blev då uppenbart för såväl styrande som opposition att man inte har utlyst tjänsten. Utifrån vad vi känner till så har rekryterings-processen helt och hållet skötts av personalavdelningen och man har inte tillfrågat eller informerat de förtroendevalda om förfarandet. Det anser vi är högst anmärkningsvärt.

Därtill framgår det vid intervju med den tilltänka chefen att hon själv inte har sökt tjänsten utan skulle få den då det kunde passa i dennes individuella utvecklingsplan.

Tjänsten bör utlysas såväl externt som internt så att förfarandet sker på ett regelmässigt sätt. Vi ifrågasätter om processen ens har skett på ett sådant sätt som krävs utifrån lagar och regler och om det kanske är ett brott mot MBL.

Sundbybergs stad bör, som ett led i arbetet med att bli en framtida attraktiv arbetsgivare, tillämpa principen med ett öppet ansökningsförfarande vid alla chefstillsättningar.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Av dessa anledningar föreslår vi att kompetens- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

att                  rekryteringen av förvaltningschef avbryts och återstartas i enlighet med ovanstående.

FÖR MODERATERNA – Erica Lejonroos

FÖR FOLKPARTIET – Peter Müller-Rienzburg

FÖR VÄNSTERPARTIET Tobias Tengström

Read Full Post »

Så har vi ännu en gång haft ett sånt där extremt ostrukturerat Kompetens och arbetsmarknadsmöte, där det helt saknas styrning av den s k majoriteten. Mötena är långa, folk talar i mun på varandra och man frångår ämnena i ärendena gång efter annan. Men men, hur vi politiker har det är sekundärt, för värst är hur illa man sköter kommuninvånarnas pengar. För varje sammanträde så ökar underskottet och de som styr gör i princip ingenting för att komma i balans.

Det finns hur mycket som helst att säga och tycka om detta. Men för idag får det räcka med att klippa in vårt yttrande när det gäller den ekonomiska rapporten. Dock värt att nämna är att vi är tämligen säkra på att underskottet kommer hamna på mellan 25-30 miljoner Och faktum är att hittills har vi haft rätt och de styrandes skönmålning har varit helt uppåt väggarna.  

Mycket stor oro för underskottet
(KAN 110616, ärende 6)

Underskottet i nämnden är högst allvarligt, vilket vi har påpekat gång på gång och vi påtalade även en djup oro över den internbudget som lades i januari. Därtill har vi gång efter annan nu i flera år gett förslag på åtgärder och vi har bett om en ny realistisk internbudget som följer fullmäktiges direktiv, samt kommunstyrelsens begäran om en åtgärdsplan för det ökande underskottet. Men inget annat än att minuset ökar verkar ske.

Vid sammanträdet i mars lovade den styrande majoriteten att en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet skulle tas fram. Det har nu gått tre månader och vi ser fortfarande ingen åtgärdsplan, vilket strider mot beslut i kommunstyrelsen. Vi är djupt oroade för hur lättvindigt man ser på problemen och hur man anstränger kommunens redan hårt ansatta budget.

I prognosen för helåret kalkyleras ett underskott 17 miljoner kronor, vilket är mer än 3 miljoner mer än föregående månad. Vi är dock övertygade om att de 17 miljonerna är en grov underskattning.

Vi har länge efterfrågat en modell för att återrapportera hur vi förhåller oss till målen som förvaltningen ställt upp. Vi har föreslagit en löpande redovisning varannan månad och nu i höst en månadsredovisning. Detta ställde sig den styrande majoriteten positiva till. Men det finns inget sådant i de handlingar som vi nu har fått. Detta är särskilt angeläget när nu förvaltningen befinner sig i en så bekymmersam ekonomisk situation.

Vi ska inte heller glömma att detta är det sista sammanträdet innan sommaruppehållet. Vad som kan hända med underskottet under sommaren och därmed rapporteras på sammanträdet i augusti är djupt oroande. Särskilt som socialsekreterare på biståndsenheten larmat om att det finns risk för att bistånd inte betalas ut på ett rättssäkert sätt.

 För Moderaternas grupp i Kompetens- & arbetsmarknadsnämnden                                    

Erica Lejonroos

Read Full Post »

Noterar att veckans Mitt i Sundbyberg är fylld till bredden med Moderata budskap. Det gillar jag och de mina!!! Några som däremot inte gillar detta är Socialdemokraterna, ja det gäller med största sannolikhet också deras kompisar V och MP men från dem har jag inte hört något gnäll. Och en sak som (S) absolut inte gillar – är den bilaga som vi har med i tidningen. En bilaga som bara baseras på fakta om deras egna misslyckanden, där vi har hämtat alla fakta från handlingar och mediarapportering.

Ja, vad ska man säga? Ja bland annat att om jag varit i deras kläder så hade jag nog inte heller varit särskilt glad över att alla sundbybergare nu får en samlad bild över en del av deras misslyckanden.

På tal om misslyckande föresten, så har (S) en egen annons och något flygblad – där de återigen ger oss skulden för sina egna misslyckanden inom äldreomsorgen. Ledsen (S) men kommuninvånarna går inte på den pucken. De förstår bättre än så och de flesta känner till att det är ni som styrt i 90 år. Och att då ge oss skulden när vi endast haft makt i ett år – ja det rimmar väldigt väldigt illa.

Nedan ser vår bilaga sida för sida.  

Read Full Post »

Börjar nästan känna mig tjatig om detta med demokratisatsningar – men är ju mån om att inga detaljer ska missas. Sanna Rayman skriver idag på SvD om dessa pinsamheter och tar upp detta med att vänstern först bara skulle ha dessa ambassadörer i Hallonbergen och att de senare efter att de fått en massa kritik från oss inom Alliansen plötsligt kastar in att vi även ska ha det i Rissne och Hallonbergen – vilket ju talr för sig självt. D v s att de kom på att det nog inte va så snyggt att bara välja den stadsdel som gynnar dem själva. En s k efterkonstruktion. 

Och just efterkonstruktioner börjar bli vanligt på vänsterflangen. De gjorde precis detsamma när det gäller de hemlösa i vår kommun. Först nekade de till att ge pengar till RIA med motiveringen att de inte gjorde tillräckligt, några veckor senare ändrar de sig och för att visa att de är goda så ger de även lite pengar till Frälsningsarmén – som inte ens sökt pengar. Och det är inte mig emot att de fick pengar. Men det bevisar att det är dags för vänstern att kasta in handduken och lämna över till oss – för då och bara då skulle de visa att de är sanna demokratiambassadörer!!!

Read Full Post »

Inte nog med att vänsterpartierna kan tänka sig att ha odemokratiska val. Nu försöker de med alla medel misskreditera oss. Eftersom en SSU:are avslöjade sig via Facebook om att de va ute och spred illasinnade budskap om Joakim Larsson ute på Järvafälten häromkvälllen, så är det svårt att inte misstänka på att de också ligger bakom detta.

Bilden nedan fick jag från en som röstar på MP – men som också tycker att detta var att gå för långt. Jag håller med – inte minst för att vi ju faktiskt bevisat att detta med demokratiambassadörer i utvalda områden är en mycket val medveten strategi för att gynna dem själva.

Tydligen så sitter dessa uppe i hela Hallonbergen, men Förvaltaren (vårt lokala bostadsbolag) springer efter och städar upp.

Read Full Post »

Vänsterpartierna i Sundbyberg försöker nu spela oskyldiga och låtsas som om att de är de goda och vi Moderater och Alliansen är de onda. Men det är inget annat än en skenmanöver för att det ska låta som att de värnar demokratin. Men i själva verket är deras idé om demokratiambassadörer en mycket väl medveten strategi för att de själva ska få fler röster.

De har nämligen lärt sig från S-styrda Botkyrka där man i EU-valet gjorde precis det som vänsterpartierna nu vill göra i Sundbyberg. Nedanstående tabell talar sitt eget språk och behöver inga andra kommentarer än att sosseriet är avslöjade.  

Socialdemokraternas valresultat i Botkyrka. Med och utan samhällsinformatörer:

Valdistrikt EP 2009 (med) EP 2004 (utan) Ökning
 41  55,1 %  37,34 %  17,76 %
 42  68,09 %  59,18 %  8,91 %
 43  74,41 %  51,76 %  22,65 %
 44  63,02 %  44,21 %  18,81 %

Read Full Post »

Older Posts »